ENG LIT LAT
LOGIN
Esileht

MMT 1.56.2

Trüki

Uuenenud Telema MMT - 
uued omadused, uued võimalused, parem rakendus 

Meil on heameel  teatada Telema MMT uuest versioonist, mis lihtsustab oluliselt igapäevast müügitööd. Versioon 1.56.2 pakub palju uusi võimalusi ja funktsionaalsusi.
Võta kindlasti kasutusele Telema MMT uusim rakendus, et saada maksimaalset kasu kogu teenusest. Enne rakenduse uuendamist soovitame tutvuda alloleva uuenduste kirjeldustega ning muudatusi ka katsetada. Siis ei tule tööülesandeid täites ette ootamatusi ja üllatusi.

Kuidas rakendust uuendada?

 1. Ava Telema MMT rakendus
 2. Vajuta seadme (telefoni) Menüü nuppu ja vali „Seaded“ (Settings)
 3. Avanenud vaates toksa paremal üleval nurgas oleval programmi versiooninumbril
 4. Avanenud kinnitusaknas „Versiooni uuendamine?“ vali „Jah“
 5. Avanenud „Rakenduse asendamine“ aknas vali „OK“
 6. Vali „Installi“
 7. Vali „Ava“ - programm käivitub
 8. Uuenda kindlasti ka andmeid

Oluline versiooni 1.25.17 kasutajatele
Enne rakenduse uuendamist, palun saatke äre kõik lõpetatud ja veel saatmata dokumendid. Kui pekas juhtuma, et rakendus uuendamisel kokku jookseb ja hangub, eemaldage rakendus seadmest ning laadige see uuesti alla siit

Millised on uue MMT versiooni omadused?

1. Numbriklaviatuuri muutus Samsungi seadmetele

Punkti/koma klahv on tõstetud klaviatuuri põhivaatesse. Sisestades komaga arve, ei pea koma/punkti otsima sümbolite alt, vaid see on kohe nähtav ja sisestatav ühe vajutusega. Uus klaviatuur ilmub kõigis MMT moodulites (Tellimused, Arved, Külastused, Küsitlused, Müügiinfo), kui lahtrisse on vaja sisestada arv.

Koma/punkti sisestamine toimus varasemalt sümbolite “?#+” nupu alt, kuid on nüüdsest numbriklaviatuuri põhivaates.


2. Väiksem teksti suurus

Kirja suurust on vähendatud kogu MMT rakenduse ulatuses. Väiksem tekst võimaldab kuvada korraga rohkem infot, eeldab vähem kerimist ning maandab ohtu, et oluline info võib kahe silma vahele jääda.

  
Kirja suurus eelmises versioonis 1.47.4 (vasakul) ning uues versioonis (paremal). 

 
3. Lisateave Müügiinfo moodulist saadetavatel väljapanekufotodel

Väljapanekufotode ülemisse vasakusse nurka lisatakse kliendi- ja/või tootekohane info.
 • Kliendikaardilt saadetavad fotod sisaldavad: kliendi koodi ja nime, kuupäeva ning kellaaega, ka müügiesindaja nime.
 • Tootekaardilt saadetavad fotod sisaldavad: kliendi koodi ja nime, toote GTIN-i, toote koodi ning nimetust, kuupäeva ja kellaaega, ka müügiesindaja nime.
Info kleebitakse automaatselt pildile.
Vasakul kliendikaardilt tehtud foto info ning paremal tootekaardilt tehtud foto info.

Kui foto on saadetud ühe kanali kaudu (nt meili teel), küsib rakendus, kas kasutaja soovib fotot saata ka mõne muu kanali kaudu (nt Dropbox). Administraator-kasutajal on Telema teenusveebis MMT Seaded menüüst võimalik 
eelseadistada meiliaadressid, millele väljapanekute fotod alati saadetakse. Nii ei pea müügiesindajad neid iga kord uuesti sisestama, vaid need on rakenduses juba olemas. Väljapanekufotode failinimi koosneb kliendi nimest ning ajatemplist. Sama failinimi on ka e-kirja pealkirjaks, kui foto edastatakse meili teel.

 
4. OOS põhjus ja kommentaar Müügiinfo moodulis

Tootekohase OOS-i (out-of-stock, läbimüüdud) registreerimisel saab rippmenüüst valida ka toote puudumise põhjuse ning lisada kommentaari. Põhjuste loetelu peab administraator-kasutaja seadistama Telema teenusveebis MMT Seaded menüüst.
OOS-i põhjust ja kommentaari on võimalik edastada ka ilma Läbimüüdud kastikesse linnukest märkimata. Teisisõnu, riiulil võib olla veel mõni toode olemas, kuid OOS-i põhjuse ja kommentaari võib siiski vajadusel lisada.


Müügiinfo mooduli uus vaade koos põhjuse ja kommentaari väljadega (alumine) ning vanem vaade (ülemine) 


5. Kohustuslik ja Vabatahtlik miinimumkoguse seade MMT Tellimuste moodulis

Tellimustele on võimalik seadistada, kas määratud miinimumkoguse järgimine on kohustuslik või vabatahtlik. Seadistamine käib läbi admin-kasutaja Telema teenusveebis MMT Seaded alt.
 • Kui on seadistatud Kohustuslik miinimumkoguse järgimine, ei ole müügiesindajal võimalik tellida määratud kogusest väiksemat hulka. Toode salvestatakse tellimusel vaid siis, kui kogus on suurem või võrdne miinimumkogusega. Kasutajale kuvatakse hoiatusteadet seni kuni kogus on parandatud.
 • Kui on seadistatud Vabatahtlik miinimumkoguse järgimine, on müügiesindajal siiski võimalik miinimumkogusest vähem kaupa tellida. Sellisel juhul annab rakendus hoiatusteate, et on sisestatud madalam kogus, kuid salvestab toote koos madalama kogusega.

Hoiatusteade kuvatakse ka tootenimekirja vaates kogust sisestades.


6. Toote- ja kliendikaardil dokumentide ajaloo vaatamine PARHIS dokumendi abil

Vastava kliendi või toote kohta on nüüd võimalik vaadata täpsemat ajalugu.
Tellimuste ja tarnete ajalugu vaadates on võimalik dokumente avada, et näha ka nende sisu. Näiteks tootekaardil kuvatakse vastava tootega seotud dokumentide ajalugu. Kui avada sealt näiteks tellimus, kuvatakse tellimuse sisu ning ka see, mida koos selle tootega veel telliti.
Antud funktsionaalsus on saadaval neile klientidele, kes saadavad Telemasse PARHIS (Partner History) dokumenti. 

Allajoonitud dokumendi numbrile klikates see avaneb.

Avaneb kogu dokumendi sisu kõikide dokumendis sisaldunud toodetega. 


Muud parendused

 • Kui MMT rakendusse saadetakse toote GLN-kood, lisatakse see nüüd ka rakenduses koostatud (väljaminevatele) dokumentidele.
 • CRM dokument (Visiitide moodulis): kommentaarid edastatakse nüüd korrektselt - vastavad infoväljad XML dokumendis on parandatud.
 • Dokumentidele on lisatud unikaalne ID-number, mida Telema süsteem kasutab duplikaatide tuvastamiseks. Duplikaatide vältimine suurendab andmete usaldusväärsust ja turvalisust.